دوستدار محیط زیست ( ECO )

این نوع آسانسور محصول دیگری ازشرکت آسانسور نوین ارتفاع میباشد که با توجه به افزایش هزینه های انرژی راه حل مناسبی برای کاهش مصرف هزینه های عملیاتی ساختمان و سازگار با محیط زیست  میباشد .

از ویژگی های این نوع آسانسور :

1-      50% مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های با نیرو محرکه گیربگس

2-      70% مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های با نیرو محرکه هیدرولیک

3-      50% بهبود مصرف انرژِی با استفاده از سیستم Regenerative device

4-      80% مصرف انرژی کمتر در سیستم روشنایی با استفاده از LED

به طور کلی میتواند 50 تا 70 درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های موجود بوجود آورد . 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات