نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۰ در خصوص هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور

نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۰ در خصوص هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور

نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۰ در خصوص هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور

1 مرداد1400
نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۰ در خصوص هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور

 نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی توسط اتحادیه آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند .


دانلود مستقیم نرخنامه از سایت اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر